Ձեր կարծիքով` ավանդական կարատեն մարտական է թե՞ դաստիարակչական Կարատեն մարտարվեստ է, սակայն իր մեջ կրում է դաստրարակչական ամբողջական համակարգ: Ամեն մարդ չի կարող դիմանալ այն պահանջներին ու դաստիարակչական նորմերին, որոնք դրվում են սաների առաջ: Մեր խնդիրն է առաջին հերթին դաստիարակել բարոյապես և հոգեպես ուժեղ, սկզբունքային ու լավագույն մարդկային արժեքներ կրող սերունդ, որը պիտանի կլինի հասարակությանը […]