2019թ-ի մայիսի 1-ին սեմինար պարապմունք Վանաձորում, մայիսի 2 ին Գյումրիում , մայիսի 3 և 4 ին Երևանում: Երևան է ժամանելու Վլադիմիր Կվիչինսկին (սև գոտի 8րդ դան) , որին կհաջորդի դանի որակավորման քննությունը :